Konsumentkemi / Fordonsrengöring
 
Tjärlösare Extra

TJÄRLÖSARE EXTRA är ett högaromatiskt kallavfettningsmedel.

TJÄRLÖSARE EXTRA löser effektivt vägsalt,asfalt,rostskyddsmedel,mineralolja mm.

Produkten appliceras på torr yta.

För mer information ladda ner faktablad.
 

Art. nr. Produkt

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad