Konsumentkemi / Livsmedelsindustri
 
Liwol Skumdämpare

LIWOL SKUMDÄMPARE är ett skumdämpningsmedel avsett för livsmedelsindustri.

LIWOLSKUMDÄMPARE används bl.a. som skumdämpare i skållningskar inom slakteriverksamhet.

LIWOL SKUMDÄMPARE innehåller inte silikoner.

För mer information ladda ner faktablad.

 

Art. nr. Produkt

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad