Konsumentkemi / Fordonsrengöring
 
Tjärlösare Extra

TJÄRLÖSARE EXTRA är ett högaromatiskt kallavfettningsmedel.

TJÄRLÖSARE EXTRA löser effektivt vägsalt,asfalt,rostskyddsmedel,mineralolja mm.

Produkten appliceras på torr yta.

För mer information ladda ner faktablad.
 

Art. nr. Produkt
104-0250    Tjärlösare Extra 25 L
104-2000    Tjärlösare Extra 200 L

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad