Konsumentkemi / Fordonsrengöring
 
Primol-Extra

PRIMOL EXTRA är ett koncentrerat mikroavfettningsmedel för hårt nedsmutsade fordon.

PRIMOL-EXTRA löser effektivt vägsmuts,vägsalt,asfalt mm.

Produkten är tixotrop.

För mer information ladda ner faktablad.
 

Art. nr. Produkt
144-0050    Primol-Extra 5 L
144-0250    Primol-Extra 25 L
144-2000    Primol-Extra 200 L
144-8000    Primol-Extra 1000 L

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad