Konsumentkemi / Livsmedelsindustri
 
Na Hypoklorit

NATRIUMHYPOKLOIRIT är ett klorbaserat blek- och desinfektionsmedel för utrustning och maskiner inom livsmedelsindustri.

NATRIUMHYPOKLORIT används bl.a. för blekning och desinfektion av skärbrädor, transportband och andra produktionsytor.

NATRIUMHYPOKLORIT avdödar bakterier, svamp och virus.

För mer information ladda ner faktablad.

 

Art. nr. Produkt
700-0004    Na Hypoklorit 31 kg

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad