Konsumentkemi / Livsmedelsindustri
 
Na Hypoklorit

NATRIUMHYPOKLOIRIT ?r ett klorbaserat blekmedel f?r utrustning och maskiner inom livsmedelsindustri.

NATRIUMHYPOKLORIT anv?nds bl.a. f?r blekning av sk?rbr?dor, transportband och andra produktionsytor.

F?r mer information ladda ner faktablad.
Ej avsett f?r desinfektion.

 

Art. nr. Produkt
700-0004    Na Hypoklorit 31 kg

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad