Konsumentkemi / Livsmedelsindustri
 
Liwol Skumdämpare

LIWOL SKUMDÄMPARE är ett skumdämpningsmedel avsett för livsmedelsindustri.

LIWOLSKUMDÄMPARE används bl.a. som skumdämpare i skållningskar inom slakteriverksamhet.

LIWOL SKUMDÄMPARE innehåller inte silikoner.

För mer information ladda ner faktablad.

 

Art. nr. Produkt
129-0250    Liwol Skumdämpare 25 L
129-2000    Liwol Skumdämpare 200 L
129-8000    Liwol Skumdämpare 1000 L

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad