Konsumentkemi / Livsmedelsindustri
 
Klortabletter

KLORTABLETTER är ett surt desinfektionsmedel avsett för golvbrunnar, swimmingpooler mm.

KLORTABLETTER avdödar bakterier, svamp och alger.

För mer information ladda ner faktablad.

 

Art. nr. Produkt
700-0008    Klortabletter 5 kg

 
Ladda ner säkerhetsdatablad