Konsumentkemi / Sanitet & Desinfektion
 
K-Ytdes 70

K-YTDES 70 är ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Innehåller ca 70 vol % alkohol.
K-YTDES 70 används för desinfektion av diskbänkar, bordsytor, arbetsbänkar mm.
Efterlämnar inga rester efter desinfektion.
K-YTDES 70 används för desinfektion av bakterier, svamp och olika typer av virus.
 

Art. nr. Produkt
153-0010    K-Ytdes 70 1 L

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad