Konsumentkemi / Sanitet & desinfektion
 
K-Kalkrent

K-KALKRENT är ett syrabaserat avkalknings- och rengöringsmedel. (Innehåller inte fosforsyra)
K-KALKRENT används för rengöring och avkalkning av toaletter, badkar, sanitetsporslin, duschrum, kakel, klinkers, våtrumsmattor, rostfritt stål mm.
K-KALKRENT avlägsnar oxider, kalk- och mineralbeläggningar, hudavlagringar, feta föroreningar mm.
Endast för yrkesmässigt bruk.
 

Art. nr. Produkt
236-0010    K-Kalkrent 1 L

 
Ladda ner faktablad
Ladda ner säkerhetsdatablad